دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : خلیل اسماعیل محمد

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اقلیم کردستان العراق (1998) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
اقلیم کوردستان العراق دراسات فی التکوین القومی للسکان (1998) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
البعد القومی للتغیرات فی الحدود الاداره لمحافضه کرکوک (1997) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
المنطقه المتنازع علیها بین الحاخر الملتهب والمستقبل المجهول (2007) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
الکرد الفیلیون بین حملات التفسیر و سیاسه التهجیر (2013) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
دهوک _ نینوی (2005) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
قضاء الخانقین (2002) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
قضاء خانقین دراسه فی جغرافیه السکان (1977) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
منطقه التخصر الحدودیه بین العراق و ایران (2013) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
مؤشرات التعریب والتهجیر فی اقلیم کردستان العراق (2003) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
مؤشرات الحراک القومی فی کردستان العراق (2014) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
مؤشرات سیاسیه التعریب و التهجیر فی اقلیم کردستان العراق (2003) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
موشرات سیاسیه والتعریب والتجهیر فی اقلیم کردستان العراق (2002) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده

کاربران آنلاین :18