دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

ناشر: مرکز کردستان للدراسات الاسترات

واقع در: السلیمانیه

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دهوک _ نینوی (2005) / اسماعیل محمد ، خلیل، نویسنده
المجلس التشریعی الثانی فی الدوله الفیدرالیه (2012) / خالد رسول ، عابد، نویسنده
تاثیرات القانون الدولی لحقوق الانسان فی الدستور العراقی الدائم (2011) / رحمن محمد ، عثمان، نویسنده
ارثر بلفور والحرکه الصیهونیه (2011) / شریف اسماعیل ، سحر علی، نویسنده
الاحتیاجات المائیه فی محافظه اربیل و قیاس العوامل المؤثره فیها 1985-2001 (2009) / صابر محمد ، بختیار، نویسنده
رضا شاه بهلوی التطورات السیاسیه فی ایران 1918-1939 (2013) / صابر ، فرح، نویسنده
السیاسیه الخارجیه الترکیه حیال الشرق الاوسط 1991-2006 (2011) / علی ، جلیل عمر، نویسنده
السیاسه الخرجیه الترکیه حیال الشرق الاوسط (2011) / علی ، جلیل عمر، نویسنده
الامن القومی واستراتیجیه الدفاع (2011) / عمر مصطفی ، فتح الله، نویسنده
العماله الوافده و التغییر الدیموغرافی فی العراق (1968-1990) (2008) / قادربشدری ، رزکار سعید، نویسنده
نظریة السیاسیة الخارجیة (2010) / محمد فهمی ، عبدالقادر، نویسنده
دهوک _ نینوی (2005) / خلیل اسماعیل محمد، نویسنده
نظریة السیاسیة الخارجیة (2010) / عبدالقادر محمد فهمی، نویسنده

کاربران آنلاین :30