دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ابن المعتز العباسی / أحمد کمال زکی، نویسنده
اتفافیه 10 شباط 1964 بین الحکومه العرافیه وقیادة الثوره الکوردیه (2013) / علی البوتانی ، عبدالفتاح، نویسنده
اثار البلاد واخبار العباد (1969) / القزوینی ، زکریا بن محمد بن محمود، نویسنده
اثار العصر الجلیدی البلاستوسینی فی کردستان (1986) / رایت ، ه.أ، نویسنده
اثار بلاد الرافدین (1980) / لوید ، سیتون، نویسنده
اثران تاریخیان عن الکرد (1995) / الروژبیانی ، محمد جمیل
احداث عاصرتها (1992) / الحسنی ، عبدالرزاق
احداث عاصرتها (1999) / الحسنی ، عبدالرزاق
احفاد صلاح الدین الایوبی (2000) / دشنر ، گونتر، نویسنده
اربیل فی ادوارها التاریخیه دراسه التاریخیه عامه لاربیل وانحائیها قدم العصوری حتی الحرب العالمیه الاولى (1970) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده
اربیل فی العهد الاتابکی 522-630 ه / 1128-1233م (1976) / محسین محمد حسین، نویسنده
اسرار الثورة المصریة (1957) / السادات ، انور
اسرار الثورة المصریة (1957) / سادات ، انور
اسرار الکفاح الوطن فی3 الموصل (1958) / الغلامی ، عبدالمنعم، نویسنده
اسرة عوض فی الحلة (2011) / امین عوض ، کاظم، نویسنده

کاربران آنلاین :11