دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الاندماج (2019) / محمد زینو، نویسنده
الاکراد الاردنیون ودرورهم فی بناء الاردن الحدیث (2005) / الصویرکی الکردی ، محمد علی، نویسنده
الاکراد الاردنیون ودرورهم فی بناء الاردن الحدیث مع لمحات عن اکراد سوریه‌، لبنان، فلسطین (2005) / الکردی ، محمد علی الصویرکی، نویسنده
الاکراد دراسه جغرافیه اثنو غرافیه (1972) / خصباک ، شاکر، نویسنده
الاکراد فی بهدینان (1960) / المایی ، انور، نویسنده
التحدیث فی اسرة قوش تپة- دراسة انتروبولوجیة میدانیة- (1983) / نورالدین محمد سعید، نویسنده
التوظیف السیاسی للتقاریر الاخباریة فی قناة الجزیرة الفضائیة القطریة (2005) / حکیم عثمان حمید، نویسنده
إلغاء الطائفیة (1993) / إسکندر بشیر، نویسنده
المنحرفون من الحرس القومی فی الشعوبی تحت اشعه 18تشرین الثانی 1963 (1964) / الاستخبارات العسکریه، نویسنده
الهرطقة فی الغرب (1997) / رمسیس عوض، نویسنده
الکرد و المساله الکردیه (1989) / خصباک ، شاکر، نویسنده
جاوان القبیلة الکردیه المنسه و مشاهیر الجاوانین (1973) / عبدالواحد ، مصطفی، نویسنده
جنوب کردستان دراسه انثروبولوجیه (2001) / فیلد ، هنری، نویسنده
جنوب کردستان دراسه انثروبولوجیه (2012) / فیلد ، هنری، نویسنده
حوادث المرور فی مدینة أربیل (2011) / علی محمد مصطفى، نویسنده

کاربران آنلاین :9