دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

تازه‌های کتابخانه :

 
مذکرات جعفر العسکری (1988) / العسکری ، جعفر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالعسکری ، جعفر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭923/5 ‭ج242م
عنوان :مذکرات جعفر العسکری
تکرار نام مولف :جعفر العسکری
ناشر:لندن : دار اللام
سال نشر :1988
صفحه شمار:226 ص
ابعاد :وەزیری
شابک/شاپا978-1-8703-2611-7
ساسانیان و هون ها (1393) / آلتهایم ، فرانس (1898- 1976)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآلتهایم ، فرانس (1898- 1976)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭D141 ‭2س7آ
عنوان :ساسانیان و هون ها
تکرار نام مولف :فرانس،آلتهایم
ناشر:تهران : نشر فرزان روز
سال نشر :1393
صفحه شمار:650ص
ویژگی :نمودار
ابعاد :وزیری
شابک/شاپا978-964-321-368-8
مذکرات کامل الجادرجی و تاریخ الحزب الوطنی الدیموقراطی (1970) / الجادرجی ، کامل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالجادرجی ، کامل، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭923/2 ‭ج282م
عنوان :مذکرات کامل الجادرجی و تاریخ الحزب الوطنی الدیموقراطی
تکرار نام مولف :کامل الجادرجی
ناشر:بیروت [لبنان] : دار الطلیعة للطباعة والنشر
سال نشر :1970
صفحه شمار:687 ص
ابعاد :وەزیری
مذکرات کامل الجادرجی و تاریخ الحزب الوطنی الدیموقراطی (1970) / الجادرجی ، کامل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالجادرجی ، کامل، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭923/2 ‭ج282م
عنوان :مذکرات کامل الجادرجی و تاریخ الحزب الوطنی الدیموقراطی
تکرار نام مولف :کامل الجادرجی
ناشر:بیروت [لبنان] : دار الطلیعة للطباعة والنشر
سال نشر :1970
صفحه شمار:687 ص
ابعاد :وەزیری
الملک غازی (1987) / لطفی جعفر فرج، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلطفی جعفر فرج، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭923/1 ‭ل844م
عنوان :الملک غازی : و دوره فی سیاسة العراق فی المجالین الداخلی و الخارجی 1933-1939
تکرار نام مولف :لطفی جعفر فرج
ناشر:بغداد : دار الیقظة العربیة
سال نشر :1987
صفحه شمار:292 ص
ابعاد :وەزیری
انقلاب اسلامی در ایلام (1400) / طاهری مقدم ، محمد (1357)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطاهری مقدم ، محمد (1357)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭DSR1560 ‭2‭‮الف‬2ط
عنوان :انقلاب اسلامی در ایلام
تکرار نام مولف :محمد، طاهری مقدم
ناشر:تهران [ایران] : مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سال نشر :1400
صفحه شمار:384ص
ویژگی :مصور
ابعاد :وزیری
شابک/شاپا978-6-222-71043-9
مذکرات الفریق طونزند (1986) / طونزند، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطونزند، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭923/5 ‭ط383م
عنوان :مذکرات الفریق طونزند
تکرار نام مولف :طونزند
ناشر:بیروت : الدار العربیة للموسوعات
سال نشر :1986
صفحه شمار:647 ص
ویژگی :مصور
ابعاد :وەزیری
الحیاة الخاصة لمشاهیر العالم (1991) / رشاد جمیل فیاض، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرشاد جمیل فیاض، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭923/1 ‭ر528ح
عنوان :الحیاة الخاصة لمشاهیر العالم : قصص حبهم - علاقاتهم العاطفیة - أسرارهم
تکرار نام مولف :رشاد جمیل فیاض
ناشر:لبنان : جروس برس
سال نشر :1991
صفحه شمار:387 ص
ویژگی :مصور
ابعاد :وەزیری
دراسات الأحیاء فی العراق (1958) / د.م، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهد.م، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭633 ‭د224د
عنوان :دراسات الأحیاء فی العراق
تکرار نام مولف :د.م
ناشر:مطبعة الرابطة- بغداد
سال نشر :1958
صفحه شمار:45 ص
ابعاد :وەزیری
لئلا ننسی بغداد فی العشرینات (1998) / بغدادی ، عباس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبغدادی ، عباس، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭956/702 ‭ب382ل
عنوان :لئلا ننسی بغداد فی العشرینات : مذکرات
تکرار نام مولف :عباس بغدادی
ناشر:بیروت : المؤسسة العربیة للدراسات والنشر
سال نشر :1998
صفحه شمار:375 ص
ابعاد :وەزیری
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :4