دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


CD/DVD : 1

English article : 3

English book : 2153

استاندارد/ Standard : 1

مقاله /وتار/Articles : 27

پایان نامه/تێز (مطروحات)/thesis : 472

پیایندها/periodicals : 15

کتاب فارسی/ Persian book : 5542

کتێبی تورکی/Turkish book : 794

کتێبی عربی/ Arabic Book : 9312

کتێبی ناوازە/کتاب نفیس/ Exquisite book : 550

کتێبی کوردی/ Kurdish book : 6532


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار

کاربران آنلاین :5