دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


CD/DVD : 1

English article : 3

English book : 2147

استاندارد/ Standard : 1

مقاله /وتار/Articles : 27

پایان نامه/تێز (مطروحات)/thesis : 472

پیایندها/periodicals : 15

کتاب فارسی/ Persian book : 4886

کتێبی تورکی/Turkish book : 673

کتێبی عربی/ Arabic Book : 2870

کتێبی کوردی/ Kurdish book : 4904


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار

کاربران آنلاین :8