دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
المنحرفون من الحرس القومی فی المدالشعوبی تحت اشیعه 18 تشرین الثانی 1963 (بی تا) / الاستخبارات العسکریه، نویسنده
|استخدام الاسلحه الکمیاویه ضد الکرد فی ضوء الوثائق الرسمیه العراقیه (2011) / قادر ، جبار، نویسنده
اربیل فی اربعه اعوام (1968) / مجموعه من الشباب اربیل، نویسنده
ازمه الفرات تاریخ و ارقام (بی تا)
اساسیات علم الاجرام و العقاب دراسه تحلیلیه اجتماعیه فی علم الاجرام (2011) / نصار ، عبدالکریم، نویسنده
اسماء اماکن العباده المدمر للمسلمین و المسیحیین والایزیدیین (2006) / جامباز ، طارق، نویسنده
اسماء اماکن العباده المدمره للمسلمین و المسیحیین و الایزدیین (2006) / جامباز ، طارق، نویسنده
اصلاح العراق (2008) / القرینی ، محمد بن موسی، نویسنده
اصول النفس الجنائی (1949) / محمد خلیفه ، احمد، نویسنده
اصول علم الاجرام (1985) / شلال حبیب ، محمد، نویسنده
اضواء علی عملیات مکافحه السل الرئوی فی العراق والمشاکلی التی تعترضها (1978) / توفیق الفکیکی ، ادیب، نویسنده
اعمارالعراق خطه العمل (1956) / سولتر ، لورد، نویسنده
اغتیالات فی المنفی (بی تا) / الخفاجی ، فایز، نویسنده
ال موت او ایدیولوجیا الارهاب الفدائی (1992) / عمو ، سمیره بن، نویسنده
الاباده الجماعیه للایزیدیین فی التاریخ اسبابها و نتائجها (2018) / عبدالرحمن عمر ، سرور، نویسنده

کاربران آنلاین :7