دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الادره العثمانیه فی ولایه بغداد من عهد الوالی مدحت پاشا الی نهایه الحکم العثمانی (1991) / النجار ، جمیل موسى، نویسنده
المنحرفون من الحرس القومی فی المد الشعوبی تحت اشعه 18 تشرین الثانی 1963 (1964) / الاستخبارات العسکریه، نویسنده
المنحرفون من الحرس القومی فی المد الشعوبی تحت اشعه 18 تشرین الثانی 1963 (1964) / الاستخبارات العسکریه، نویسنده
الکرد الایزیدیون فی اقلیم کردستان (2004) / عدنان زیان فرحان، نویسنده
الکرد الفیلیون و حزب البعث (2004) / سعد بشیر أسکندر، نویسنده
بغدادیات (1999) / الحجیة ، عزیز جاسم، نویسنده
تعریب قضاء خانقین من منظور جیوسیاسی (2008) / قیتولی ، صلاح الدین انور، نویسنده
تعریب کوردستان التعریب المخاطر المواجهه (2020) / مخموری ، غفور، نویسنده
تعریب کوردستان التعریب المخاطر المواجهه (2006) / مخموری ، غفور، نویسنده
جینوساید الایزیدیة الطریق الی الجبل فی ایام المحن (2019) / مرادختاری ، داود، نویسنده
حتی لاننسی فصول من مجززة الموصل (1963) / هلال ناجی، نویسنده
دراستان اکادیمیتان حول جرائم الاباده الجماعیه (2014) / علی عیسی ، حسین عبد، نویسنده
دراستان اکادیمیتان حول جرائم الاباده الجماعیه (2014) / حسین عبد علی عیسى، نویسنده
دهوک _ نینوی (2005) / خلیل اسماعیل محمد، نویسنده
شهادات مشروع تاریخ العراق (2007) / د.م، نویسنده

کاربران آنلاین :13