دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

ناشر: اکادیمیه والتوعیه وتاهیل

واقع در: السلیمانیه

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
المشاریع التی قدمهاالاتحاد الوطنی الکردستان الی الحکومه العراقیه عام 1984 (2012) / اسسرد ، فرید، نویسنده
تعریف الانفال بالادابه الجماعیه (2011) / عبدالله ، خلیل، نویسنده
تاریخ التبشیر المسیحی فی کردستان (2011) / مرعی ، فرست، نویسنده

کاربران آنلاین :9