دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فرست مرعی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الامارات الکردیه فی العصر العباسی الثانی 350-511ه/ 960-1117م (2005) / مرعی ، فرست، نویسنده
الدولة الأیوبیة فی الیمن (569- 1173/ 628ھ 1230م) (2010) / مرعی ، فرست، نویسنده
الفتح الاسلامی الکردستان (2011) / مرعی ، فرست، نویسنده
الفتح الاسلامی لکردستان (2011) / مرعی ، فرست، نویسنده
بارزان فی المصادر التاریخیة (2019) / مرعی ، فرست، نویسنده
تاریخ التبشیر المسیحی فی کردستان (2011) / مرعی ، فرست، نویسنده
کامیران أمین عالی بدرخان 1895-1978 مهندس العلاقات الکردیة - الاسرائیلیة (2021) / مرعی ، فرست، نویسنده
کردستانیة کرکوک فی مصادر السریانیة (2006) / مرعی ، فرست، نویسنده
کردستانیه کرکوک فی المصادر السریانیه (2006) / مرعی ، فرست، نویسنده
کونولوجیة دهوک (2017) / مرعی ، فرست، نویسنده

کاربران آنلاین :6