دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ابراهیم محمود

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارهاب الدوله فی الشرق الاوسط (2017) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
اقلیم کوردستان خارج حدوده (2015) / ابراهیم محمود، نویسنده
البدرخانیون بوصفهم البدرخانیین (2020) / ابراهیم محمود، نویسنده
العالقون فی الخندق المعلق (2020) / ابراهیم محمود، نویسنده
الکورد بین التاریخ و الجقرافیا (2017) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
دولة حاجو أغا الکردیة (2018) / ابراهیم محمود، نویسنده
قطاف التاریخ مشاهد ثقافیة للثورة الکوردیة (2021) / ابراهیم محمود، نویسنده
قنص الظلال (2021) / ابراهیم محمود، نویسنده

کاربران آنلاین :9