دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اسماعیل بیشکجی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارهاب الدوله فی الشرق الاوسط (2017) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
النظام فی الاناضول الشرقیه الاسس الاجتماعیه الاقتصادیه و البنی القومیه (2000) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
الکورد بین التاریخ و الجقرافیا (2017) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
کردستان مستعمره دولیه (1998) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
ارهاب الدوله فی الشرق الاوسط (2017) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
التوطین القسری للکورد (2018) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
الدوله و الکورد اللغه,الهویه,القومیه,الوطنیه (2017) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
النظام فی الاناضول الشرقیه (2001) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
النظام فی الاناضول الشرقیه الاسس الاجتماعیه الاقتصادیه و البنی القومیه (2000) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
الکورد بین التاریخ و الجقرافیا (2017) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
الکورد و دورهموم الکورد مقالات حدیثه مختاره (2018) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
انبعاث کوردستان الخیالیه دراسه (2018) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
رساله الی الیونسکو (2017) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
منهج العلم (2018) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده
کردستان مستعمره دولیه (1990) / بیشکجی ، اسماعیل، نویسنده

کاربران آنلاین :8