دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : زبیر بلال اسماعیل

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اربیل فی ادوارها التاریخیه دراسه التاریخیه عامه لاربیل وانحائیها قدم العصوری حتی الحرب العالمیه الا (1970) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده
اربیل فی ادوارها التاریخیه (بی تا) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده
اربیل فی ادوارها التاریخیه (1971) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده
اربیل فی ادوارهاالتاریخیه (1971) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده
من اعلام المسلمین ابن خلکان (1979) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده
من التراث الثقافی الکردی علماء و مدارس فی اربیل (1984) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده
الشیخ جولی (1989) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده
تاریخ اللغه الکردیه (1977) / بلال اسماعیل ، زبیر، نویسنده

کاربران آنلاین :6