دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محسن محمد حسین

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ثمن السکوت (!) (2017) / محمد حسین ، محسن، نویسنده ثمن السکوت
ابن شداد و کتابه النوارد السلطانیه سیره صلاح الدین یوسف نظره نقدیه (2013) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
اربیل دراسه تاریخیه (2012) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
اربیل فی العهد الاتابکی (2014) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
اربیل فی العهد الاتابکی (1976) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
اربیل فی العهدالاتابکی (1976) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
الاستشراق برویه شرقیه (2011) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
الاسشتراق برؤیه شرقیه (2011) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
الاغتراب ضوء فی وسط النفق (2016) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
الجیش الایوبی فی عهد صلاح الدین ترکیبه.تنظیمه.اسلحته.بحریته.و ابرز المعارک التی خاضها (2003) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
المثقف اللامنتی فی التراث الاسلامی (2016) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
المشطوب الهکاری (1981) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
بحوث فی التاریخ الکردی (2012) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
قلائد الجمان مصدرا للدراسه جوانب من تاریخ اربیل والکرد (2012) / محمد حسین ، محسن، نویسنده
منهج البحث التاریخی (1992) / محمد حسین ، محسن، نویسنده

کاربران آنلاین :11