دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

ناشر: دارالمشرق

واقع در: دهوک

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الارامیون فی التاریخ (2010) / ابونا ، البیر، نویسنده
توطین الاشوریین عمل انسانی واسترضائی (2009) / الیم اشعیا، نویسنده
اعوام الشده معرکه دیرابون وفجاه سمیل (2011) / برزانا ، عودیش، نویسنده
الکورد و الکوردستان (2011) / ردینی ، وصفی حسن، نویسنده
شهید کوردستان هرمز ملک جکو (2010) / ردینی ، وصفی حسن، نویسنده
تاریخ دیر القد مارمتی (2011) / ساکا ، اسحق، نویسنده
حقوق المکون المسیحی فی التشریع العراقی (2012) / سعید متی ، طاهر، نویسنده
هوامش مخطوطات و کتابات بیع بغدایدا و مخطوطات البغدید داخل و خارج بغداید (2011) / سونی ، بهنام، نویسنده
فهرس مخطوطاتبیعه والده الله مریم فی بغدیدا قرقوش (2010) / سونی ، بهنام، نویسنده
فهرس المخطوطات کنائس بغداد وفهرس مخطوطات البغدین (2011) / سونی ، بهنام، نویسنده
کفاح الاشوریین من اجل الحکم الزاتی 1920-1933 (2008) / میخالیوفج منتشاشفیلی ، البرت، نویسنده
تاریخ ابرشیه عقره والزیبار (2010) / یوحنا نیسان ، عبدالاحد، نویسنده

کاربران آنلاین :6