دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بهنام سونی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
فهرس مخطوطات دیر الاباء الدومنیکان الموصل (2005) / سونی ، بهنام، نویسنده
بغدیدا (2011) / سونی ، بهنام، نویسنده
فهرس المخطوطات کناس بغدایدا و فهرس مخطوطات البغدادیین (2011) / سونی ، بهنام، نویسنده
فهرس المخطوطات کنائس بغداد وفهرس مخطوطات البغدین (2011) / سونی ، بهنام، نویسنده
فهرس مخطوطاتبیعه والده الله مریم فی بغدیدا قرقوش (2010) / سونی ، بهنام، نویسنده
میمر الایام السته علی اتقان البرایا (2012) / سونی ، بهنام، نویسنده
هوامش مخطوطات وکتبات بیع بغدیدا ومخطوطات البغدادیین داخل وخارج بغدیدا (2011) / سونی ، بهنام، نویسنده
هوامش مخطوطات و کتابات بیع بغدایدا و مخطوطات البغدید داخل و خارج بغداید (2011) / سونی ، بهنام، نویسنده

کاربران آنلاین :8