دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حقائق تاریخیة عن القضیة البارزانیة (1953) / البریفکانی ، محمد، نویسنده
سلاطین بنی عثمان الخمسة (1933) / باتریک ، ماری ملز، نویسنده
سنتان فی کردستان 1918- 1920 (1973) / هی ، دبلیو .ار
سنتان فی کردستان (1973) / دبلیو ار ، هی، نویسنده
ظهور الکورد فی التاریخ (2005) / جمال رشید أحمد، نویسنده
ظهور الکورد فی التاریخ (2003) / جمال رشید أحمد، نویسنده
لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث (1969) / وردی ، علی
لیله الهریر فی قمر النهایه (1999) / الحبوبی ، أحمد، نویسنده
لیله الهریر فی قمر النهایه (2001) / الحبوبی ، أحمد، نویسنده
مذکرات سندرسن پاشا طبیب العائلة الملکیة فی العراق 1918-1946 (1982) / التکریتی ، سلیم طه، مترجم
مذکرات سندرسن پاشا طبیب العائلة الملکیة فی العراق 1918-1946 (1980) / التکریتی ، سلیم طه، مترجم
مذکراتی فی العراق (1968) / الحصری ، ابوخلدون ساطع، نویسنده
من مراد الی مراد (2011) / بیل ، مس غرترود لوثیان، نویسنده
من مراد الی مراد (2013) / بیل ، مس غرترود لوثیان، نویسنده
نضال الشعب الکردی و موقع البارزانی فی الوثائق العراقیه السریه (2021) / البلداوی ، عادل تقی الدین عبد محمد، نویسنده

کاربران آنلاین :5