دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭809

   مرتب سازی    پالایش جستجو
A La Turgula (1983) / Unknown، نویسنده
Uber Kunst Und Literatur (1968) / Marx ، Karl، نویسنده
أدباء الرومانتیکیة الفرنسیة / غلاب ، محمد، نویسنده
أدباء من الشرق و الغرب (1966) / الناعوری ، عیسى، نویسنده
أسطورة برومثیوس فی الادبین الانجلیزی و الفرنسی دراسة فی التأثیر و التأثر (2001) / لویس عوض، نویسنده
الادب المقارن / فان تیغم ، ب، نویسنده
الادب المقارن (1978) / غویار ، ماریوس فرنسوا، نویسنده
الأدب و مذاهبه من الکلاسیکیة الاغریقیة الی الواقعیة الاشتراکیة (1970) / الشوباشی ، محمد مفید، نویسنده
الاستشراق الفرنسی والادب العربی (1997) / أحمد درویش، نویسنده
الدراسات الأدبیة المقارنة (2000) / جیرمونسکی ، ف. م، نویسنده
من المشرق و المغرب (1998) / شوقی ضیف، نویسنده
الکلاسیکیون الروس و الادب العربی (1985) / محمد یونس، نویسنده
انواع الادبیة مذاهب و مدارس (1985) / البقاعی ، شفیق، نویسنده
بحوث تجریبیة فی الادب المقارن (1988) / حلمی بدیر، نویسنده
بنەماکانی ڕەخنەی ئەدەبی (2003) / کرومبی ، لاسل ابر، نویسنده

کاربران آنلاین :7