دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ابو تمام و موازنة الامدی (1967) / الحسینی ، محمد محمد، نویسنده
احمد بن طاهر طیفور 204ه-280ه حیاته-دیوانه-رسائله (2008) / طیفور ، احمد بن ابی طاهر، نویسنده
احمدی خانی شاعرا و مفکرا (1979) / عزالدین مصطفی رسول، نویسنده
احمدی خانی شاعرا و مفکرا (1979) / عزالدین مصطفی رسول، نویسنده
ادب الخیال العلمی (التاریخ و الرؤی) (1990) / رؤوف وصفی، نویسنده
أدیبات الشایو الدخان والقهوة (1950) / الکردی ، محمد طاهر بن عبدالقادر، نویسنده
أزمة الجنس فی القصة العربیة (1971) / غالی شکری، نویسنده
أساطیر اغریقیة و رومانیة (1984) / کوبر ، غریس، نویسنده
أسرة ارتامونوف (1957) / غورکی ، مکسیم، نویسنده
أسطوره الادب العربی (1957) / وردی ، علی
من اسطیر الهنود الحمر (1986) / میسلون هادی، مترجم
أسفار شیلد هارولد (2007) / بایرون ، لورد، نویسنده
الاباء و البنون (1950) / ترجنیف ، س، نویسنده
الاتجاهات الادبیة الحدیثة (1980) / ألبیریس ، ر.م، نویسنده
الاتجاهات الجدیدة فی ثقافة الأطفال / النادی الثقافی العربی، نویسنده

کاربران آنلاین :5