دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭011

   مرتب سازی    پالایش جستجو
БИБЛИОГРАФИЯ КТЕБЕД КОРДИЕЙЕ СОВЕТИЕ (1921-1960) (1962) / АЛЕКСАНЙАН ، Н.А، نویسنده
БИБЛИОГРАФИЯ ПО КУРДОВЕДЕНИЮ 2 / МУСАЭЛЯН ، Ж.С، نویسنده
БИБЛИОГРАФИЯ ПО КУРДОВЕДЕНИЮ (1963) / МУСАЭЛЯН ، Ж.С، نویسنده
ОПИСАНИЕ КУРДСКИХ РУКОПИСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКИХ СОБРАНИЙ (1961) / РУДЕНКО ، М.Б، نویسنده
فهرس المؤلفین (1986) / الصوباوی ، عبد یشوع، نویسنده
ماضی الاکراد و حاضرهم فی المصادر العربیه القدیمه و الحدیثه (1991) / کورکیس عواد، نویسنده
محفوظات ابرشیة بیروت للروم و الارثوذکس / قسم التوثیق و الدراسات الأنطاکیة جامعة البلمند، نویسنده
محفوظات بطریرکیة و سائر المشرق للروم و الارثوذکس / قسم التوثیق و الدراسات الأنطاکیة جامعة البلمند، نویسنده
مخطوطات مکتبة الشیخ محمد الخال فی السلیمانیة (1975) / الخال ، محمد، نویسنده
ملاحظات و ایضاحات عن اسلوب معاملات / قاسم محمد الرجب، نویسنده
ئیبراهیم ئەحمەد بیبلیۆگرافیا و پێڕستی لە کتێبی کوردیدا 1959-2010 (2016) / بوار نوورەدین، نویسنده
ئیبراهیم ئەحمەد بیبلیۆگرافیا و پێڕستی نوسینەکانی لەڕۆژنامەو گۆڤارەکاندا 1932-2021 (2021) / بوار نوورەدین، نویسنده
گۆڤاری گزنگ لێکۆڵینەوە و بیبلیۆگرافیا (1999) / نەوزاد عەلی ئەحمەد، نویسنده
الببلوغرایا الوطنیه العراقیه (2009)
انستاس ماری الکرملی (2004) / عواد ، کورککیس، نویسنده

کاربران آنلاین :9