دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سعد سلوم

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
المسیحیون فی العراق (2014) / سلوم ، سعد، نویسنده
الاقلیات فی العراق الذاکره الهویه التحدیات (2012) / سلوم ، سعد، نویسنده
الایزیدیون فی العراق الذاکره,الهویه,الاباده الجماعیه (2016) / سلوم ، سعد، نویسنده
مائه وهم عن الاقلیات فی العراق (2015) / سلوم ، سعد، نویسنده

کاربران آنلاین :8