دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فوزی رشید

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ابی سین اخر ملوک سلاله اور الثالثه (1990) / رشید ، فوزی، نویسنده
ابی سین اخر ملوک سلاله اور الثالثه (1990) / رشید ، فوزی، نویسنده
اقدم الکتابات المسماریه المکتشفه فی حوض سد حمرین (1981) / رشید ، فوزی، نویسنده
السیاسیه والدین فی العراق القدیم (1983) / رشید ، فوزی، نویسنده
الشرائع العراقیه القدیمه (1979) / رشید ، فوزی، نویسنده
الملک نرام سین (1990) / رشید ، فوزی، نویسنده
حمرین 4 (1981) / رشید ، فوزی، نویسنده
طه باقر حیاته واثاره (1987) / رشید ، فوزی، نویسنده
ظواهر حضاریه وجمالیه من التاریخ القدیم (2011) / رشید ، فوزی، نویسنده
قواعد اللغه الاکدیه (2009) / رشید ، فوزی، نویسنده
قواعد اللغه السومریه (1972) / رشید ، فوزی، نویسنده
نرام سین مللک جهات العالم الاربعه (1990) / رشید ، فوزی، نویسنده
نرام سین ملک جهات العالم الاربعه (1990) / رشید ، فوزی، نویسنده
نصوص فی المتحف العراقی (1971) / رشید ، فوزی، نویسنده

کاربران آنلاین :6