دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : تقی الدین احمد بن علی المقریزی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الذهب المسبوک فی ذکر من حج الخلفاء و الملوک (1955) / المقریزی ، تقی الدین احمد بن علی، نویسنده
در العقود الفریده فی تراجم الاعیان المفیده (2002) / المقریزی ، تقی الدین احمد بن علی، نویسنده
تاریخ المقریزی الکبیرالمسمی المقی الکبیر (1971) / المقریزی ، تقی الدین احمد بن علی، نویسنده

کاربران آنلاین :21