دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علی الشوک

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
جولة فی أقالیم اللغة و الاسطورة (1994) / الشوک ، علی، نویسنده
الکتابه و الحیاه سیره (2017) / الشوک ، علی، نویسنده
بین المعتقدات القدیمه والتورات (1987) / الشوک ، علی، نویسنده

کاربران آنلاین :5