دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان ئەدەب

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دیوانی ئەدەب (1966) / ئەدەب ، عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان، نویسنده
دیوانی ئەدەب (2022) / ئەدەب ، عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان، نویسنده
دیوانی ئەدەب (2023) / ئەدەب ، عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان، نویسنده
دیوانی ئەدەب (2010) / ئەدەب ، عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان، نویسنده
دیوانی ئەدەب (2005) / ئەدەب ، عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان، نویسنده
دیوانی ئەدەب (1966) / ئەدەب ، عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان، نویسنده
دیوانی ئەدەبب (1939) / ئەدەب ، عەبدوڵڵا بەگی میسباح دیوان، نویسنده

کاربران آنلاین :10