دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سەلام

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دیوانی سەلام (1958) / سەلام، نویسنده
دیوانی سەلام (1991) / سەلام، نویسنده
عمر خیام (1951) / سەلام، مترجم
دیوانی سەلام (بەغداد) / سەلام، نویسنده
دیوانی سەلام (بەغداد) / سەلام، نویسنده
دیوانی شێخ سەلام (بەغداد) / سەلام، نویسنده
دیوانی ئەدەبب (بەغداد) / سەلام، نویسنده
عومەر خەیام (سلێمانی) / سەلام، نویسنده
ڕوباعیاتی خەیام (سلێمانی) / سەلام، نویسنده

کاربران آنلاین :7