دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عبدالستار طاهر شریف

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الجمعیات و المنضمات و الاحزاب الکردیه فی نصف القرن 1908-1958 (1989) / عبدالستار طاهر شریف، نویسنده
الجمعیات و المنظمات و الاحزاب الکوردیه فی نصف قرن (1908-1958) (2007) / عبدالستار طاهر شریف، نویسنده
الجمعیات و المنظمات و الاحزاب الکوردیه فی نصف قرن (1908-1958) (2021) / عبدالستار طاهر شریف، نویسنده
الذخیرة اللغویة عند الطفل الکردی فی منطقة کردستان للحکم الذاتی (1984) / عبدالستار طاهر شریف، نویسنده
المجتمع الکردی (1981) / عبدالستار طاهر شریف، نویسنده
النمو اللغوی للطفل الکردی (1987) / عبدالستار طاهر شریف، نویسنده
تقیم کتاب القراءة الکردیة (1979) / عبدالستار طاهر شریف، نویسنده

کاربران آنلاین :7