دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭thesis

     پالایش جستجو
ابن خالویه و جهوده فی اللغة مع تحقیق کتابة "شرح مقصورة ابن درید" (1982) / محمود جاسم محمد، نویسنده
ابن هشام الخمی و جهودة اللغویة مع تحقیق کتابة شرح مقصورة أبن درید (1982) / مهدی عبید جاسم، نویسنده
أبو الفتح البستی القرشی / الخولی ، محمد مرسی، نویسنده
ابو حسن الجزار حیاته وشعره (2006) / اللهیبی ، حسین عبدالعالی، نویسنده
ابوسعید السکری و جهوده فی الروایة الادبیة (1989) / الحسینی ، قصی عدنان سعید، نویسنده
اتجاهات الشعر فی المشرق العربی فی العصر الوسط (2004) / الربیعی ، محمد شاکر ناصر، نویسنده
اتجاهات نقد الشعر فی الاندلس فی عصر بنی الاحمر (635- 897ه) (1989) / مقداد رحیم خضر، نویسنده
اثار الاحکام الاجنبیة الاجنبیة (1980) / منذر کمال عبد اللطیف، نویسنده
أثر الانفعال فی المسؤولیة الجنائیة و العقاب (2002) / همداد مجید علی، نویسنده
أثر القصد المدنی فی تصمین الید دراسة تحلیلیة مقارنة (2009) / شەنگ محمد جمیل کریم، نویسنده
اثر النزاعات المسلحة فی التمتع بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة (2011) / ادریس عبدل کاکه عبدالله، نویسنده
اثر تغیر الظروف على تنفیذ المعاهدات الدولیة (2010) / بابکر صدیق أحمد، نویسنده
أحاسن المحاسن (2001) / الفهداوی ، یاسر أحمد فیاض، نویسنده
احتساب خطوط و مؤشرات الفقر و تقویم برامج مکافحتیة فی أقلیم کوردستان العراق للعام 2010 (2011) / گەزنگ خالد کریم، نویسنده
احمد قاسم الفخری حیاته و ادبه (1995) / العبیدی ، اسراء محمد شهاب، نویسنده

کاربران آنلاین :5