دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : صابر گردعازەبانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
داستانی بێژەن و مەنیژە (1979) / گردعازەبانی ، صابر، مترجم
پیشەوایانی دڵداران لەیل و مەجنوون (1979) / گردعازەبانی ، صابر، نویسنده
کیف تتعلم التدریب علی المحادثة باللغتین العربیة و الکردیة (1976) / گردعازەبانی ، صابر، نویسنده

کاربران آنلاین :9