دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭823

     پالایش جستجو
50 قصیرة حب (1984) / ایلوار ، بول، نویسنده
The Winding Stair (1923) / Mason ، A. E. W، نویسنده
Was tun? (1947) / Tschernyschewskij ، N.G، نویسنده
أفوال القمر (1954) / شتاینبیک ، لجون، نویسنده
الازهار البریة (1987) / کالدویل ، ارسکین، نویسنده
البابا الأخضر (1981) / استوریاس ، میغیل أنخیل، نویسنده
الثعلب (1987) / لورنس ، دافید هیربرت، نویسنده
الجبال و السلاح / اولدرج ، جیمس، نویسنده
الحب و الغرب (1972) / روجمون ، دونیس دو، نویسنده
الساعة الخامسة و العشرون (1988) / جیورجیو ، کونستانتان، نویسنده
السائح الغریب (1988) / عبدالمنعم مصطفى، نویسنده
السیدة دالاوای (1986) / وولف ، فرجینیا، نویسنده
الشیخ و البحر (1954) / همنغوای ، أرنست، نویسنده
اللعب فی الغسق و قصص اخری (1989) / دیسای ، أنیتا، نویسنده
تویجات الدم / واثیونغو ، تغوجی، نویسنده

کاربران آنلاین :5