دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭260

   مرتب سازی    پالایش جستجو
СУФИЗМ И СУФИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1965) / БЕРТЕЛЬС ، Е.Э، نویسنده
التصوف الاسلامی فی الأدب و الأخلاق / زکی مبارک، نویسنده
الفیوضات الربانیة فی الماثر والاوراد القادریة / القادری ، إسماعیل بن محمد سعید، نویسنده
ته‌سه‌وف (2022) / جاف ، خوسره‌و، نویسنده
تەسەوف (2022) / جاف ، خوسرەو، نویسنده
سل الحسام اهندی لنصرة مولانا خالد النقشبندی (2009) / الحنفی ، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیزابن عابدین، نویسنده
صفحات من جهاد الصوفیة و الزهاد (1994) / درنیقة ، محمد أحمد، نویسنده
مضرع التصوف و یلیه تحذیر العباد من اهل العناد (2004) / البقاعی ، برهان الدین، نویسنده
معجم الکلمات الصوفیة (1997) / الخالدی ، أحمد النقشبندی، نویسنده
ڕێبازی سۆفیگه‌ری نه‌قشبه‌ندی- خالیدی (2009) / د.م
ڕێبازی سۆفیگه‌ری نه‌قشبه‌ندی- خالیدی (2009) / د.م
کتاب سراج السالکین (1998) / القاضی ، حسین (1205- 1285 ھ)، نویسنده
کتاب سراج السالکین (1998) / القاضی ، حسین (1205- 1285 ھ)، نویسنده
اداب الطریقه النقشبندیه (2013) / الورقانسی ، الشیخ فتح الله، نویسنده
الاداب (2010) / الورقانسی ، الشیخ فتح الله، نویسنده

کاربران آنلاین :9