دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭940.54

   مرتب سازی    پالایش جستجو
Crusade In Europe: A Personal Account Of World War II (1951) / Elsenhower ، Dwight D، نویسنده
Der Zweite Weltkrieg (1968) / Michaelis ، Herbert، نویسنده
One Day in History: The Days That Changed The World (2006) / Carlisle ، Rodney P، ویراستار

کاربران آنلاین :16