دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭807

     پالایش جستجو
Kurdische Universitaten: Ein Uberblick Uber Lehre Und Forschung In Kurdistan-Irak (2002) / Asadi ، Awat، خطا یاب(مصحح)
أدباء و مواقف / نقاش ، رجاء، نویسنده
أدباء و مواقف / نقاش ، رجاء، نویسنده
الاتجاهات الادبیة فی القرن العشرین (1965) / البیریس، نویسنده
الادب و الثورة (1975) / تروتسکی ، لیون، نویسنده
الادب العربی فی تراث العالم (1987) / داود سلوم، نویسنده
الادب العربی فی تراث العالم (1987) / داود سلوم، نویسنده
الادب فی خدمة المجتمع (1958) / زریق ، معروف مصطفی، نویسنده
الأصالة فی شعر أبی الطیب المتنبی (1976) / نوری جعفر، نویسنده
الاصول الدرامیة فی الشعر العربی (1982) / الخیاط ، جلال، نویسنده
الاصول الدرامیة فی الشعر العربی (1982) / الخیاط ، جلال، نویسنده
الاطروحة و الکتاب (1988) / هارمن ، ایلیانور، نویسنده
الافکار و الاسلوب / تشیتشرین ، أ. ف، نویسنده
الجنس و السلطة فی ألف لیلة و لیلة (1998) / محمد عبدالرحمن یونس، نویسنده
الحکایایة الخرافیة / دیرلاین ، فردریش فون، نویسنده

کاربران آنلاین :16