دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭400/1

   مرتب سازی    پالایش جستجو
أثر الدخیل علی العربیة الفصحی فی عصر الاحتجاج (1982) / بوبو ، مسعود، نویسنده
الألسنیة(علم اللغة الحدیث) مبادؤها و أعلامها (1980) / میشال زکریا، نویسنده
الألسنیة(علم اللغة الحدیث) مبادؤها و أعلامها (1980) / میشال زکریا، نویسنده
الترادف فی اللغة (1980) / لعیبی ، حاکم مالک، نویسنده
الوجیز فی فقه اللغة (1969) / الانطاکی ، محمد، نویسنده
بذور الکلام أصل اللغة و تطورها (2009) / أتشسن ، جین، نویسنده
توطئة لدراسة علم اللغة التعاریف (1986) / الهاشمی ، التهامی الراجی، نویسنده
دراسات فی فقه اللغة (1980) / الصالح ، صبحی، نویسنده
ده‌روازه‌یه‌ک بۆ زمانناسی (2013) / موحسین ئه‌حمه‌د عومه‌ر، نویسنده
علم اللغة و فقه اللغة تحدید و توضیح (1985) / عبدالعزیز مطر، نویسنده
فقه اللغة وسر العربیة (1952) / الثعالبی ، أبی منصور عبدالملک بن محمد، نویسنده
محاضرات ودن تأملات فی اللغة (1990) / جومسکی ، نوم، نویسنده
محاضرات ودن تأملات فی اللغة (1990) / جومسکی ، نوم، نویسنده
نشأة للغات و حاجة الأمة للجمع اللغوی (1353) / النشوی ، محمود أحمد عمر، نویسنده
کتاب المورد دراسات فی اللغة (1986) / د.م، نویسنده

کاربران آنلاین :6