دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

‭364/15191597


‭360
‭360/956714
‭361
‭361.151
‭361/06
‭361/095613
‭361/09567
‭361/095671
‭361/0956711
‭361/0956712
‭361/0956713
‭361/0956714
‭361/0956722
‭361/0956724
‭361/1
‭361/25
‭361/2509567
‭361/6809567
‭361/7
‭361/763
‭361/76395671
‭361/81
‭361/95667
‭361/95671
‭362/042
‭362/1
‭362/10425805671
‭362/29
‭362/5
‭362/7
‭362/7561
‭362/78
‭362/8
‭362/82
‭362/83
‭362/839567
‭362/84
‭362/87
‭362/870956714
‭362/87956714
‭362/88
‭363/0899
‭363/1763
‭363/2092
‭363/23
‭363/2309567712
‭363/25
‭363/32
‭363/4
‭363/47
‭363/50956713
‭363/585
‭363/59
‭363/61
‭363/6109565
‭363/6109567
‭363/69
‭363/69017
‭363/6905671
‭363/6909561
‭363/69095671
‭363/690956712
‭363/75
‭364
‭364.151
‭364.67
‭364/01
‭364/09565
‭364/1
‭364/12956712
‭364/13
‭364/1309567
‭364/131
‭364/13109567
‭364/1315667
‭364/131956705
‭364/132
‭364/1322
‭364/1322567
‭364/1323
‭364/1324
‭364/135
‭364/138
‭364/143
‭364/148
‭364/14809475
‭364/15
‭364/15021
‭364/151
‭364/15102
‭364/15103
‭364/15107
‭364/151091597
‭364/151092
‭364/15109561
‭364/1510956671
‭364/15109567
‭364/151095671
‭364/151095971
‭364/151567
‭364/15156713
‭364/15191567
‭364/1519159702
‭364/15191992
‭364/1519240940
‭364/151956
‭364/15195667713
‭364/1519567
‭364/15195671
‭364/151956711
‭364/151956713
‭364/151956714
‭364/152
‭364/15210
‭364/1522
‭364/1523
‭364/1524
‭364/152409567
‭364/1524095671
‭364/1524567
‭364/153
‭364/153095671
‭364/155
‭364/1591597
‭364/15956711
‭364/163
‭364/164
‭364/1649567
‭364/187
‭364/2092
‭364/3
‭364/34
‭364/374
‭364/4092
‭364/4400956724
‭364/5642
‭364/619567
‭364/64095671
‭364/669567
‭364/68
‭364/6809565
‭364/69567
‭364/7309567
‭364/75
‭364/9567
‭364/956713
‭365.947
‭365/151956767
‭365/4
‭365/4092
‭365/44
‭365/45
‭365/45092
‭365/4509567
‭365/45095671
‭365/7
‭366.1
‭366/01
‭366/09567
‭366/1
‭366/1092
‭366/12
‭366/1962
‭366/215
‭366/956
‭367
‭367/095672
‭367/9
‭368/24
‭368/4
‭369.241
‭369/011
‭369/2391597
‭369/56713

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭364/15191597

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دراستان اکادیمیتان حول جرائم الاباده الجماعیه (2014) / علی عیسی ، حسین عبد، نویسنده
دراستان اکادیمیتان حول جرائم الاباده الجماعیه (2014) / حسین عبد علی عیسى، نویسنده
عالم الکرد المرعب (2002) / بابان ، طه، نویسنده
قڕکرنا ئێزیادییان ل شنگالێ (تەباخا 2014 ێ) (2017) / خەتاری ، داود مراد، نویسنده
ڕاگواستنی قەزای پشدەر ١٩٧٧-١٩٨٩ (سلێمانی) / میراودەلی ، مۆفەق، نویسنده
|استخدام الاسلحه الکمیاویه ضد الکرد فی ضوء الوثائق الرسمیه العراقیه (2011) / قادر ، جبار، نویسنده
الانفال حکایات من زمن مستقطع (2014) / سلیمان ، خالد، نویسنده
الانفال حکایات من زمن مستقطع (2005) / سلیمان ، خالد، نویسنده
التهجیر القسری و الصهر القومی نوعان من الاباده الجماعیه (2014) / ڤ ، نبیل عکید، نویسنده
القبور الجماعیه وماسیها فی العراق (2013) / بابان ، طه، نویسنده
تارمایەکانی هەڵەبجە سەدام حسێن و جینۆسایدی کورد (سلێمانی) / کیلی ، مایکل، نویسنده
تاوانی جینۆساید لە یاسای نێودەوڵەتی دا (سلێمانی) / حوسەین ، ئاوارە، نویسنده
تێگەیشتن لە ئەنفال وەک جینۆسایدی کورد (سلێمانی) / سلێمان ، تەها، نویسنده
جینۆساید (سلێمانی) / باسیرە ، سالار، نویسنده
جینۆساید لە عێراق پەلاماری ئەنفال بۆ سەر کورد (سلێمانی) / ئیست ووچ ، میدل، نویسنده

کاربران آنلاین :6