دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭411/5

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ابحاث فی اصوات العربیة (1998) / النعیمی ، حسام سعید، نویسنده
الجملة العربیة تالیفها و اقسامها (1998) / السامرئی ، فاضل صالح، نویسنده
الجملة العربیة تالیفها و اقسامها (1998) / السامرئی ، فاضل صالح، نویسنده
اللباب فی تهذیب الانساب (1994) / الجزری ، عزالدین إبن الأثر، نویسنده
علم اللغة العام الأصوات (1975) / کمال محمد بشر، نویسنده
فی الاصوات اللغویة (1984) / المطلبی ، غالب فاضل، نویسنده
فی الاصوات اللغویة (1984) / المطلبی ، غالب فاضل، نویسنده
فی علم اللغة (1997) / طلیمات ، غازی مختار، نویسنده

کاربران آنلاین :8