دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جەمال خەزنەدار

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بانگی کوردستان (1974) / خەزنەدار ، جەمال، گردآورنده
لە بابەت مێژووی ڕۆژنامەگەری کوردیەوە (2018) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
لە بابەتی مێژووی ڕۆژنامەگەری کوردیەوە (2016) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
ڕابەری ڕۆشنبیری ی جووتیاران (1977) / ئەلعەلی ، عەبدولجبار، نویسنده
ڕابەری ڕۆژنامەگەری کوردی (1973) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
ڕابەری ڕۆژنامەگەری ی کوردی (1973) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
ڕۆژی کوردستان 1922-1923 (1973) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
ڕۆژی کوردن 1913 (1981) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
اعیان لواء السلیمانیه (بەغداد) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
بانگی کوردستان (بەغداد) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
بانگی کوردستان (بەغداد) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
بانگی کوردستان (بەغداد) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
دەفتەری کوردەواری (سلێمانی) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
دەفتەری کوردەواری (بەغداد) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده
دەفتەری کوردەواری (بەغداد) / خەزنەدار ، جەمال، نویسنده

کاربران آنلاین :4