دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حەسەن قزڵجی (1925- 1984)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
سەرجەم بەرهەمی حەسەن قزڵجی (2013) / قزڵجی ، حەسەن (1925- 1984)، نویسنده
سەرجەم بەرهەمی حەسەن قزڵجی (2003) / قزڵجی ، حەسەن (1925- 1984)، نویسنده
پکەنینی گەدا (1972) / قزڵجی ، حەسەن (1925- 1984)، نویسنده
ئاشتیخوازی لادێی پەیمانی دوولادێی (بەغداد) / قزڵجی ، حەسەن (1925- 1984)، نویسنده
پێکەنینی گەدا (سلێمانی) / قزڵجی ، حەسەن (1925- 1984)، نویسنده
پێکەنینی گەدا (بەغداد) / قزڵجی ، حەسەن (1925- 1984)، نویسنده

کاربران آنلاین :23