دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شاسوار هەرشەمی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تەتەڵە (2019) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
زانستی به‌راوردکردنی پیوانه‌یی له زمانه هیندۆروپیه‌کاندا (2020) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
مێژووی ئارامییەکان لە کوردستان (2018) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
مێژووی ئارامیەکان لە کوردستاندا (حەرانی، جوو، ئاشووری، سریانی، کلدانی) (1999) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
کارنامەی ئەردەشیری بابانەکان (1999) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
داستانی گلگامێش ئەو کە قۆلایی بینی (سلێمانی) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
سابئیە مەندائییەکان مێژوو و ئایین و باوەڕیان (سلێمانی) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
مێژووی ئارامیەکان لە کوردستاندا (سلێمانی) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
هەندێ زانیاری گشتی لەبارەی زمانەوە (سلێمانی) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
ئاوڕێک لە زمانی سومێری (سلێمانی) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده
کارنامەی ئەردەشیری بابانەکان (سلێمانی) / هەرشەمی ، شاسوار، نویسنده

کاربران آنلاین :11