دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جەمال نەبەز (1933- 2018)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
فەلسەفە و ڕامانی پارسانی لە فەرهەنگ و کۆمەڵگای کوردەواریدا (2009) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
نووسینی کوردی بە لاتینی (1957) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
کوردستان و شۆڕشەکەی (2007) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
باسنامە (هەولێر) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
بیری نەتەوەی کوردی (لەندەن) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
بیری نەتەوەی کوردی (سوێد) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
بێدەسەڵاتی کوردەکان (سلێمانی) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
خوێندەواری زمانی کوردی (بەغداد) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
دووبابەتی زمانەوانی زمانی کوردی (سلێمانی) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
زمانی یەکگرتووی کوردی (بامبێرگ) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
سەرنجدانێک لە میتۆلۆژیای کورد (سوێد) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
سەرنجدانێک لە مێژووی مێتۆلۆژیای کورد (سوێد) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
من شێواندوومە لێتان یان ([ب.ش]) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
من شێواندوومە لێتان یان ([ب.ش]) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده
فەلسەفە و ڕامانی پارسانی لە فەرهەنگ و کۆمەڵگای کوردەواریدا (هەولێر) / نەبەز ، جەمال (1933- 2018)، نویسنده

کاربران آنلاین :7