دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سمیر عبدالکریم

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اضواء علی الحرکه الشیوعیه فی العراق (1968) / عبدالکریم ، سمیر، نویسنده
اضواء علی الحرکه الشوعیه فی العراق (بی تا) / عبدالکریم ، سمیر، نویسنده
اضواء علی الحرکه الشیوعیه فی العراق الجزء الاول 1934-1958 (بی تا) / عبدالکریم ، سمیر، نویسنده
موقف الحزب الشیوعی العراقی من الجهه والتحالف الجبهوری (1981) / عبدالکریم ، سمیر، نویسنده

کاربران آنلاین :10