دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : عبدالاله أحمد

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الىقد القصصى فی العراق (1970) / عبدالاله أحمد، نویسنده
فی الادب القصصی و نقده (1993) / عبدالاله أحمد، نویسنده
فی الادب القصصی و نقده (1993) / عبدالاله أحمد، نویسنده

کاربران آنلاین :5