دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ئەحمەد زەکی بەدەوی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
فەرهەنگی چەمک وزاراوەکانی زانستە کۆمەڵایەکان (ئینگلیزی - عەرەبی - کوردی) (2021) / بەدەوی ، ئەحمەد زەکی، نویسنده

کاربران آنلاین :6