دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ئەحمەد موختار بەگ جاف

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دیوانی ئەحمەد موختار جاف (1969) / جاف ، ئەحمەد موختار بەگ، نویسنده
دیوانی ئەحمەد موختار جاف (1960) / جاف ، ئەحمەد موختار بەگ، نویسنده
مەسەلەی ویژدان (2006) / جاف ، ئەحمەد موختار بەگ، نویسنده
کۆ بەرهەمی ئەحمەد موختار جاف (2023) / جاف ، ئەحمەد موختار بەگ، نویسنده
کۆ بەرهەمی ئەحمەد موختار جاف (2019) / جاف ، ئەحمەد موختار بەگ، نویسنده

کاربران آنلاین :32