دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : E.B Soane

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
Grammar of the Kurmanji or Kurdish language (1913) / Soane ، E.B، نویسنده
Report On The Sulaimania District Of Kurdistan (2008) / Soane ، E.B، نویسنده
To Mesopotamia and Kurdistan In Disguise (1926) / Soane ، E.B، نویسنده

کاربران آنلاین :9