دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : C. J Edmonds

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
East and West of Zagros (2010) / Edmonds ، C. J، نویسنده
Kurds, Turks and Arabs (1957) / Edmonds ، C. J، نویسنده
Some Ancient Monuments On The Iraqi-Persian Boundary (1966) / Edmonds ، C. J، نویسنده
Suggestions For The Use Of Latin Character In The Writing Of Kurdish (1931) / Edmonds ، C. J، نویسنده
The Beliefs And Practices Of The Ahl-I Haqq Of Iraq (1969) / Edmonds ، C. J، نویسنده
The Place Names of the Avroman Parchments (1952) / Edmonds ، C. J، نویسنده

کاربران آنلاین :6