دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : خدر مەرەسەنە

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ڕوونکردنەوەیەک (2001) / مەرەسەنە ، خدر، نویسنده
بۆ بەسیستماتیزە کردنی ئەخلاقیاتی سیاسی ([ب.ش]) / مەرەسەنە ، خدر، نویسنده
ئاوێنەی ڕاستیەکان (سلێمانی) / مەرەسەنە ، خدر، نویسنده
ڕاستییەکان دەڵێمەوە (سوێد) / مەرەسەنە ، خدر، نویسنده

کاربران آنلاین :6