دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : پشکا ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنا ئەنجومەنی پارێزگەهێ

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بزاڤین ئەنجومەنی پارێزگەها دهۆک ی.ئا.ک 6ی ی 1- ی ی1 (دهۆک) / پشکا ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنا ئەنجومەنی پارێزگەهێ، نویسنده

کاربران آنلاین :8