دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭272/2

   مرتب سازی    پالایش جستجو
خوێندەنەوەیەک لە نێوان کتێبە پیرۆزەکان تەورات و ئیمپریالییەت (2000) / کرباسی ، حەسەن، نویسنده
عهد عتیق؛ عهد جدید یعنى انجیل شریف / د.م، نویسنده
تەوراتی ئێستا لە دیدی مستەفا مەحموودەوە ([ب.ش]) / مەحموود ، مستەفا، نویسنده
زەبووری حەزرەتی داوود ([ب.ش]) / د ، م، نویسنده

کاربران آنلاین :9