دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭270/9567

   مرتب سازی    پالایش جستجو
التعلیم فی العراق فی العهد العثمانی الاخیر 1869_1918 (2001) / موسی النجار ، جمیل، نویسنده
المسیحیون الاشوریون الکلدان فی ترکیا الشرقیه و ایران والعراق اطلس خرائط (2007) / ساندریس ، جی.سی.جی، نویسنده
المسیحیون فی حکاری وکردستان الشمالیه (2010) / شفالیه ، میشیل، نویسنده

کاربران آنلاین :10