دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭279/11

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الاشوریون بعد سقوط نیبوی المجلد الثامن صفحات مطویه من تاریخ الکنیسه الکلدانیه (2012) / ابونا ، هرمز، نویسنده
کنیسه المشرق الکلدانیه الاثوریه (2001) / حبی ، یوسف، نویسنده

کاربران آنلاین :9